TUYẾN ĐƯỜNG ĐỒNG NAI KM TỔNG GIÁ XE 29C 1 NGÀY GIÁ XE 35C 1 NGÀY GIÁ XE 45C 1 NGÀY
TP BIÊN HÒA 80 2,000,000 2,800,000 3,500,000
TRẢNG BOM 120 2,200,000 3,000,000 3,800,000
CẨM MỸ 170 2,500,000 3,000,000 4,000,000
TX LONG KHÁNH 170 2,500,000 3,000,000 4,000,000
XUÂN LỘC 230 3,300,000 4,500,000 5,500,000
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH DƯƠNG KM TỔNG GIÁ XE 29C 1 NGÀY GIÁ XE 35C 1 NGÀY GIÁ XE 45C 1 NGÀY
TP THỦ DẦU MỘT 80 2,000,000 2,800,000 3,500,000
KCN VSIP 1 VÀ 2 100 2,000,000 2,800,000 3,500,000
BẾN CÁT 120 2,200,000 3,000,000 3,800,000
TÂN UYÊN 120 2,200,000 3,000,000 3,800,000
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH PHƯỚC KM TỔNG GIÁ XE 29C 1 NGÀY GIÁ XE 35C 1 NGÀY GIÁ XE 45C 1 NGÀY
TX ĐỒNG XOÀI 180 2,500,000 3,000,000 4,000,000
TX PHƯỚC LONG 300 3,500,000 5,000,000 6,000,000
CHƠN THÀNH 180 2,500,000 3,000,000 4,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG LONG AN KM TỔNG GIÁ XE 29C 1 NGÀY GIÁ XE 35C 1 NGÀY GIÁ XE 45C 1 NGÀY
BẾN LỨC 80 2,000,000 2,800,000 3,500,000
TP TÂN AN 100 2,000,000 2,800,000 3,500,000
TX MỘC HÓA 230 3,300,000 4,500,000 5,500,000
TÂN THẠNH 200 3,000,000 4,000,000 5,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG BÀ RỊA – VŨNG TÀU KM TỔNG GIÁ XE 29C 1 NGÀY GIÁ XE 35C 1 NGÀY GIÁ XE 45C 1 NGÀY
TX BÀ RỊA 170 2,500,000 3,000,000 4,000,000
TÂN THÀNH 150 2,200,000 3,000,000 3,800,000
TP VŨNG TÀU 230 3,300,000 4,500,000 5,500,000
XUYÊN MỘC 270 4,000,000 4,500,000 6,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH THUẬN KM TỔNG GIÁ XE 29C 1 NGÀY GIÁ XE 35C 1 NGÀY GIÁ XE 45C 1 NGÀY
TX LAGI 360 4,500,000 5,500,000 6,500,000
TP PHAN THIẾT 400 5,000,000 6,000,000 7,000,000
MŨI NÉ 440 5,000,000 6,000,000 7,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG TPHCM KM TỔNG GIÁ XE 29C 1 NGÀY GIÁ XE 35C 1 NGÀY GIÁ XE 45C 1 NGÀY
CỦ CHI 120 2,200,000 3,000,000 3,800,000
CẦN GIỜ 120 2,200,000 3,000,000 3,800,000
CITY (100Km/10h) 100 2,000,000 2,800,000 3,500,000
TUYẾN ĐƯỜNG TÂY NINH KM TỔNG GIÁ XE 29C 1 NGÀY GIÁ XE 35C 1 NGÀY GIÁ XE 45C 1 NGÀY
TRẢNG BÀNG 120 2,200,000 3,000,000 3,800,000
MỘC BÀI 150 2,500,000 3,000,000 4,000,000
TX TÂY NINH 210 3,000,000 4,000,000 5,000,000
TÂN CHÂU 300 3,500,000 5,000,000 6,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG TIỀN GIANG KM TỔNG GIÁ XE 29C 1 NGÀY GIÁ XE 35C 1 NGÀY GIÁ XE 45C 1 NGÀY
TP MỸ THO 150 2,500,000 3,000,000 4,000,000
CHỢ GẠO 150 2,500,000 3,000,000 4,000,000
CAI LẬY 190 3,000,000 4,000,000 5,000,000
CÁI BÈ 220 3,000,000 4,000,000 5,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG VĨNH LONG KM TỔNG GIÁ XE 29C 1 NGÀY GIÁ XE 35C 1 NGÀY GIÁ XE 45C 1 NGÀY
TP VĨNH LONG 240 3,300,000 4,500,000 5,500,000
TAM BÌNH 300 3,500,000 5,000,000 6,000,000
MANG THÍT 300 3,500,000 5,000,000 6,000,000
THỊ TRẤN TRÀ ÔN 340 4,000,000 5,500,000 6,500,000
TUYẾN ĐƯỜNG BẾN TRE KM TỔNG GIÁ XE 29C 1 NGÀY GIÁ XE 35C 1 NGÀY GIÁ XE 45C 1 NGÀY
TX BẾN TRE 180 2,700,000 3,500,000 5,000,000
GIỒNG TRÔM 210 3,000,000 4,000,000 5,500,000
THẠNH PHÚ 280 4,000,000 4,500,000 6,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG CẦN THƠ KM TỔNG GIÁ XE 29C 1 NGÀY GIÁ XE 35C 1 NGÀY GIÁ XE 45C 1 NGÀY
TP CẦN THƠ 370 4,500,000 5,500,000 6,500,000
THỊ TRẤN TRÀ ÔN 410 5,000,000 6,000,000 7,000,000
THỐT NỐT 370 4,500,000 5,500,000 6,500,000
TUYẾN ĐƯỜNG ĐỔNG THÁP KM TỔNG GIÁ XE 29C 1 NGÀY GIÁ XE 35C 1 NGÀY GIÁ XE 45C 1 NGÀY
TP CAO LÃNH 300 3,500,000 5,000,000 6,000,000
TAM NÔNG 300 3,500,000 5,000,000 6,000,000
TX SA ĐÉC 290 3,500,000 5,000,000 6,000,000
THỊ TRẤN MỸ AN 220 3,000,000 4,000,000 5,500,000
TUYẾN ĐƯỜNG AN GIANG KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TP LONG XUYÊN 400 6,000,000 7,000,000 8,500,000
THỊ TRẤN TRI TÔN 500 6,500,000 7,500,000 9,500,000
CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC 550 7,000,000 8,000,000 9,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG CÀ MAU KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TP BẠC LIÊU 550 8,000,000 9,000,000 10,000,000
TP CÀ MAU 700 9,500,000 10,500,000 11,500,000
NĂM CĂN 850 10,000,000 11,000,000 12,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG LÂM ĐỒNG KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TP BẢO LỘC 400 6,500,000 7,500,000 8,500,000
TP ĐÀ LẠT 700 9,500,000 10,500,000 11,500,000
TT ĐƠN DƯƠNG 600 6,500,000 7,500,000 8,500,000
TUYẾN ĐƯỜNG KHÁNH HÒA KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TP CAM RANH 800 10,000,000 11,000,000 12,000,000
TP NHA TRANG 950 11,000,000 12,000,000 13,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG ĐẮK LẮK KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TP BUÔN MÊ THUỘT 700 9,500,000 10,500,000 11,500,000
BUÔN ĐÔN 750 10,000,000 11,000,000 12,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG ĐỒNG NAI KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TP BIÊN HÒA 80 3,500,000 4,000,000 5,000,000
TRẢNG BOM 120 3,800,000 4,300,000 5,300,000
CẨM MỸ 170 4,000,000 5,000,000 5,500,000
TX LONG KHÁNH 170 4,000,000 5,000,000 5,500,000
XUÂN LỘC 230 4,300,000 5,300,000 6,500,000
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH DƯƠNG KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TP THỦ DẦU MỘT 80 3,500,000 4,000,000 5,000,000
KCN VSIP 1 VÀ 2 100 3,500,000 4,000,000 5,000,000
BẾN CÁT 120 3,800,000 4,300,000 5,300,000
TÂN UYÊN 120 3,800,000 4,300,000 5,300,000
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH PHƯỚC KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TX ĐỒNG XOÀI 180 4,000,000 5,000,000 5,500,000
TX PHƯỚC LONG 300 5,500,000 6,000,000 7,000,000
CHƠN THÀNH 180 4,000,000 5,000,000 5,500,000
TUYẾN ĐƯỜNG LONG AN KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
BẾN LỨC 80 3,500,000 4,000,000 5,000,000
TP TÂN AN 100 3,500,000 4,000,000 5,000,000
TX MỘC HÓA 230 4,300,000 5,300,000 6,500,000
TÂN THẠNH 200 4,000,000 5,000,000 6,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG BÀ RỊA – VŨNG TÀU KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TX BÀ RỊA 170 4,000,000 5,000,000 5,500,000
TÂN THÀNH 150 3,800,000 4,300,000 5,300,000
TP VŨNG TÀU 230 4,300,000 5,300,000 6,500,000
XUYÊN MỘC 270 4,500,000 5,500,000 7,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH THUẬN KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TX LAGI 360 5,500,000 6,500,000 7,500,000
TP PHAN THIẾT 400 6,000,000 7,500,000 9,000,000
MŨI NÉ 440 6,000,000 7,500,000 9,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG TPHCM KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
CỦ CHI 120 3,800,000 4,300,000 5,300,000
CẦN GIỜ 120 3,800,000 4,300,000 5,300,000
CITY (100Km/10h) 100 3,500,000 4,000,000 5,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG TÂY NINH KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TRẢNG BÀNG 120 3,800,000 4,300,000 5,300,000
MỘC BÀI 150 4,000,000 5,000,000 5,500,000
TX TÂY NINH 210 4,000,000 5,000,000 6,000,000
TÂN CHÂU 300 5,500,000 6,000,000 7,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG TIỀN GIANG KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TP MỸ THO 150 4,000,000 5,000,000 5,500,000
CHỢ GẠO 150 4,000,000 5,000,000 5,500,000
CAI LẬY 190 4,000,000 5,000,000 6,000,000
CÁI BÈ 220 4,000,000 5,000,000 6,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG VĨNH LONG KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TP VĨNH LONG 240 4,300,000 5,300,000 6,500,000
TAM BÌNH 300 5,500,000 6,000,000 7,000,000
MANG THÍT 300 5,500,000 6,000,000 7,000,000
THỊ TRẤN TRÀ ÔN 340 6,000,000 7,000,000 8,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG BẾN TRE KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TX BẾN TRE 180 4,000,000 5,000,000 5,500,000
GIỒNG TRÔM 210 4,000,000 5,000,000 6,000,000
THẠNH PHÚ 280 4,500,000 5,500,000 7,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG CẦN THƠ KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TP CẦN THƠ 370 5,500,000 6,500,000 8,000,000
THỊ TRẤN TRÀ ÔN 410 6,000,000 7,500,000 9,000,000
THỐT NỐT 370 5,500,000 6,500,000 8,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG ĐỔNG THÁP KM TỔNG GIÁ XE 29C 2 NGÀY GIÁ XE 35C 2 NGÀY GIÁ XE 45C 2 NGÀY
TP CAO LÃNH 300 5,500,000 6,000,000 7,000,000
TAM NÔNG 300 5,500,000 6,000,000 7,000,000
TX SA ĐÉC 290 5,500,000 6,000,000 7,000,000
THỊ TRẤN MỸ AN 220 4,000,000 5,000,000 6,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG AN GIANG KM TỔNG GIÁ XE 29C 3 NGÀY GIÁ XE 35C 3 NGÀY GIÁ XE 45C 3 NGÀY
TP LONG XUYÊN 400 8,000,000 9,500,000 10,000,000
THỊ TRẤN TRI TÔN 500 8,500,000 10,000,000 10,500,000
CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC 550 9,000,000 10,000,000 11,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG CÀ MAU KM TỔNG GIÁ XE 29C 3 NGÀY GIÁ XE 35C 3 NGÀY GIÁ XE 45C 3 NGÀY
TP BẠC LIÊU 550 10,000,000 11,000,000 13,000,000
TP CÀ MAU 700 11,000,000 12,000,000 14,000,000
NĂM CĂN 850 12,000,000 14,000,000 16,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG LÂM ĐỒNG KM TỔNG GIÁ XE 29C 3 NGÀY GIÁ XE 35C 3 NGÀY GIÁ XE 45C 3 NGÀY
TP BẢO LỘC 400 10,000,000 11,000,000 13,000,000
TP ĐÀ LẠT 700 11,000,000 12,000,000 14,000,000
TT ĐƠN DƯƠNG 600 10,000,000 11,000,000 13,000,000
TUYẾN ĐƯỜNG KHÁNH HÒA KM TỔNG GIÁ XE 29C 3 NGÀY GIÁ XE 35C 3 NGÀY GIÁ XE 45C 3 NGÀY
TP CAM RANH 800 11,500,000 13,500,000 15,500,000
TP NHA TRANG 950 13,000,000 14,500,000 16,500,000
TUYẾN ĐƯỜNG ĐẮK LẮK KM TỔNG GIÁ XE 29C 3 NGÀY GIÁ XE 35C 3 NGÀY GIÁ XE 45C 3 NGÀY
TP BUÔN MÊ THUỘT 700 11,000,000 12,000,000 14,000,000
BUÔN ĐÔN 750 11,500,000 13,500,000 15,500,000